โครงการ Inskru

มูลนิธิใจกระทิง สนับสนุนโครงการ Kru-ative Hackathon By InsKru  แพลตฟอร์มที่ให้ครูมาแชร์ไอเดียการสอน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นพัฒนาครู เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย โดยให้เข้าถึงไอเดียการสอนใหม่ๆ เพื่อพลิกโฉมการสอนในห้องเรียน 

เมื่อวันที่ 18 สค.62 ที่ผ่านมา คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานมูลนิธิใจกระทิง ได้เข้าร่วมงาน Groduation ที่ Dtac House จามจุรีแสควร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกลับมาแลกเปลี่ยนผลการพัฒนาตนเอง และ ผลการตอบรับกับห้องเรียนจริง ผ่านรูปแบบการ Work shop ในหัวข้อต่างๆ