มูลนิธิใจกระทิงมุ่งมั่นส่งต่อความดีสู่สังคมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มูลนิธิใจกระทิงมอบหน้ากากผ้าเพอร์มา นาโนซิงค์ (หน้ากากผ้าทางเลือก) และ แอลกฮอล์เจลอย่างละ 13,125 ชิ้น  
มูลค่ารวม 2,499,787.50 บาท  แก่มูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อส่งมอบต่อให้กับคนตาบอดในประเทศไทย หน้ากากผ้าทางเลือกดังกล่าว ผลิตด้วยเทคโนโลยีนาโนซิงค์
ออกไซต์ที่ผสมผสานฝังลึกลงไปในเส้นทอ จึงมีคุณสมบัติในการป้องกันแบคทีเรีย 99.9% ไร้กลิ่น สามารถซักได้ 100 ครั้ง จากการทดสอบโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ