มูลนิธิใจกระทิง อยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 คุณนุชรี อยู่วิทยา รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงิน 2,409,600 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดนอกเวลาราชการแก่ผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอ เพื่อลดเวลารอคอยการผ่าตัด

มะเร็งศรีษะและลำคอเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณะสุขในระดับโลก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ในระยะท้าย ซึ่งเป็นระยะที่มะเร็งมีการลุกลามหรือกระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว การผ่าตัดต้องใช้ระยะเวลา 6-8 ชั่วโมง ทำให้การผ่าตัดผู้ป่วยในแต่ละวันทำได้อย่างจำกัด ส่งผลให้ระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดนาน จนโรคลุกลามและไม่สามารถผ่าตัดได้ในที่สุด 

มูลนิธิใจกระทิงเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และอยากให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง