มูลนิธิใจกระทิง โดยคุณนุชรี อยู่วิทยา รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินจำนวน 1,800,000 บาท สนับสนุนโครงการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลหดรั้งจากการไหม้และความผิดปกติบนใบหน้า ประเภทโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลาจนกว่าจำนวนผู้ป่วยจะครบตามกำหนด ณ โรงพยาบาลชลบุรี โดยมี ทันตแพทย์หญิง ยุพเรศ นิมกาญจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นผู้รับมอบ

จากสถิติเด็ก 1 ใน 700 ราย มีภาวะปากแหว่งหรือเพดานโหว่ บางรายมีอาการทั้งสองอย่าง โดยในประเทศไทยเฉลี่ยจะมีเด็ก 2,000 รายต่อปีที่มีภาวะปากแหว่งหรือเพดานโหว่

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ คือ ความผิดปกติบนใบหน้าแต่กำเนิด เกิดรอยแยกบริเวณริมฝีปาก เพดานปาก หรือบริเวณเนื้อเยื้อด้านในของเพดานปาก ภาวะปากแหว่งอาจเกิดเป็นรอยแยกที่กระดูกขากรรไกรบน และ/หรือเกิดที่แผงเหงือกด้านบน ส่วนภาวะเพดานโหว่ เกิดขึ้นเมื่อเพดานทั้งสองด้านไม่ประสานกันอย่างสนิท ส่งผลให้เกิดรอยแยกบริเวณเพดานปาก ทำให้เด็กไม่สามารถดื่มนมมารดา หรือทานอาหารได้อย่างปกติ มีความผิดปกติด้านพัฒนาการการออกเสียง การได้ยิน หรือมีปัญหาระบบการหายใจ ส่วนสาเหตุของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด และจากการศึกษาพบว่าเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดโดยเกิดขึ้นในระยะแรกของการพัฒนาตัวอ่อนในครรภ์มารดา พันธุกรรม และสภาพแวดล้อมที่ส่งกระทบต่อครรภ์มารดา เช่น ความเจ็บป่วยของมารดา ภาวะขาดสารอาหาร หรือ การใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัด ในช่วงอายุ 6-12 เดือน