มหกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพ โอกาสที่เยาวชนไทยจะได้มาค้นหาตัวเอง ค้นหาความฝัน วางแผน และลงมือสานฝันของตนเองให้เป็นจริงโครงการ ฟูมฟัก ฝัน เฟส จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เด็กๆ วัยมัธยมได้ออกมาสำรวจโลกของอาชีพ ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของอาชีพแต่ละอาชีพมากขึ้น